Rozšířená záruka na stavebnice VOLTÍK

Na elektronické experimentální stavebnice VOLTÍK 1, VOLTÍK 2 a VOLTÍK 3 poskytujeme rozšířenou záruku. Experimentujte a s výměnou poškozených součástek si nedělejte starosti.

Elektronické stavebnice VOLTÍK jsou svou povahou určeny k experimentování s elektronickými obvody. Pokud jsou obvody zapojeny ve stavebnici podle příručky, nemůže dojít k poškození součástek, které stavebnice obsahuje. Nicméně s omyly v zapojeních, případně s "obětmi na oltář poznání" a tedy i s poškozením součástek, se počítá.

Přestože se podle všeobecných záručních podmínek jedná o opravy závad způsobených spotřebitelem, provádíme tyto opravy již několik let ve vlastní režii, tedy zdarma, v zájmu celkové spokojenosti zákazníků.

Zavazujeme se tedy vyměnit Vám ve Vaší stavebnici VOLTÍK jakoukoliv elektronickou součástku čtyřikrát zdarma, bez ohledu na dvouletou záruční lhůtu.

Stavebnici jednoduše pošlete s popisem závady na adresu provozovny Ing. Ivan Svoboda, Balbínova 180/8, 725 29 Ostrava - Petřkovice, a my Vám ji obratem zašleme opravenou a otestovanou zpět.
 
     
 
 

Ing. Ivan Svoboda
Balbínova 180/8,
725 29 Ostrava - Petřkovice,
tel./fax: +420 596131106
   
 
 
             
 
Chcete si postavit světelný nebo zvonkový obvod,
houkačku či elektronický klavírek?
 
             
                 
Stavebnice VOLTÍK I. je určena dětem od 6 let a umožňuje sestavit podle jednoduchých návodů nejméně 35 elektronických modelů bez pájení s barevnými světélky a tónovým bzučákem. Nevyžaduje žádné znalosti elektroniky! Modely mají různou obtížnost sestavení, od nejjednodušších, například světelný a zvonkový obvod, různé houkačky, až po měřič vlhkosti, vysílač a přijímač Morseovy abecedy, elektronický klavírek či telegraf.
Podrobnosti - objednat
   
                 
             
                         
     
Postavte si detektor kovu,
fotobuňku, krystalku nebo rádio!
       
                         
                               
   
Stavebnice VOLTÍK II. je tvůrčí hračka pro děti od 10 let s mnoha možnostmi zapojení efektních elektronických modelů podle příručky nebo také podle svých znalostí. Stavebnice obsahuje vše pro stavbu 50 elektronických modelů bez pájení. Například lze sestavit rozmanité houkačky, polní telefon, krystalku, jednoduché RÁDIO, detektor kovů, metronom, blikač, poplašné zařízení na fotobuňku, minutník, měřič stisku a také modely propojené s Voltíkem I. Na jednoduchých schématech je rovněž možné vyzkoušet si základní vlastnosti elektronických součástek.
Podrobnosti - objednat
   
   
         
       
     
Naprogramujte si světelného hada, hrací
skříňku nebo losovací zařízení!
       
   
Stavebnice VOLTÍK III. je určena dětem od 12 let. Obsahuje logické integrované obvody, čítač, paměť SRAM a vše potřebné k sestavení 50 digitálních modelů bez pájení. Například si lze vyzkoušet funkce logických členů (AND, OR, INVERT) a jejich kombinace, sestavit kódový zámek, různé bzučáky a blikače, zpožďovací obvod do 100s, "schodišťový spínač", čítač apod. Umožňuje osvojit si základy dvojkové soustavy, vyzkoušet speciální digitální houkačku, naprogramovat světelného hada nebo světelný nápis, měřič reakčního času, hrací skříňku či světelný budík. Můžete si také sestavit univerzální losovací zařízení, které využijete např. při hře "Voltíkova ruleta", "Veselá rajčata", "Macháček" a další.
Podrobnosti - objednat